BiSC - VBP toolbox die de standaard wijze van aanpak, 'het voortbrengingsproces',  ondersteunt meer->


DSL: "Definite Software Library" BOOS / TRENTO  toolbox meer->


TEAM: toolbox voor het meten en volgen van de performance van (project)teams meer->


CHANGE: toolbox voor het begeleiden van organisatorische veranderingen meer->


PRINCE 2:  templates voor PRINCE/2 meer->


POW: Problemen-, Opdrachten- en Wijzigenbeheer toolbox meer->


Netwerk Analyse: toolbox om configuratiegegevens te bepalen meer->


 

Project iT beschikt over een aantal toolboxen dat het uitvoeren van projecten en het voortbrengen van software ondersteunt.

 

De VBP toolbox bevat een aantal producten waarmee het voortbrengingsproces, zoals beschreven bij de VBP aanpak, wordt ondersteund. De toolbox bestaat uit:

  •   Een procesbeschrijving
  •   Een inhoudsopgave van de documenten van het VBP


De procesbeschrijving beschrijft tot op detail het voortbrengingspoces.
De inhoudsopgave detailleert welke onderwerpen binnen de diverse VBP documenten aan de orde dienen te komen.

De documenten kunnen prima gebruikt worden als uitgangspunt voor het voortbrengingsproces bij klanten. Hierbij kan het handig zijn om deelprocessen of terminologie aan te passen op wat bij de klant gebruikelijk is.

Tevens zijn diverse voorbeelden voorhanden die ter illustratie gehanteerd kunnen worden.