VBP staat voor 'VoortBrengingsProces' en vormt een aanpak waarmee Infrastructuur processen worden ingericht met het doel om releasegewijs infrastructurele software voort te brengen. Het VBP vormt een product van BiSC en gaat er van uit dat het voortbrengen van software een industrieel proces is. De eerste versie van het BiSC VBP stamt uit 1997 en is sindsdien bij vele projecten gebruikt.

Binnen het BiSC VBP worden de volgende deelprocessen onderscheiden.

 •   Klantbeeld
 •   Architectuur
 •   Realisatie
 •   Integratie
 •   Testen
 •   Accepteren
 •   Implementeren
 •   Exploiteren
 •   Product Life Cycle beheer
 •   Probleem beheer
 •   Opdrachtenbeheer
 •   Software wijzigingenbeheer


Bij het uitvoeren van projecten hanteren we het BiSC VBP als uitgangspunt. Daar waar gewenst en mogelijk worden middelen van de klant geschikt gemaakt om het BiSC VBP te ondersteunen, er kan ook voor worden gekozen de BiSC VBP Toolbox van in te zetten.