Systeem Integratie is het samenbrengen van software producten in distribueerbare releases. De rol Systeem Integratie wordt vaak over het hoofd gezien en wordt vaak impliciet geacht belegd te zijn bij ontwikkelaars en product specialisten. Toch blijkt uit de praktijk dat een goed ingerichte Systeem Integratie functie van cruciaal belang is voor het slagen van een Infrastructureel ICT project.

Daar waar ontwikkelaars en productspecialisten een diepgaande kennis hebben over de producten waarvoor zij staan, hebben Systeem Integratoren juist een diepgaande ervaring met de relaties tussen softwareproducten en de factoren die de kwaliteit van het geheel bepalen.

 

Project iT beschikt over mensen die de Systeem Integratie functie kunnen invullen en in staat zijn complexe infrastructurele software samen te brengen tot uitrolbare releases voor de bij de intrastructuur betrokken systemen. Hierbij wordt het liefst releasegewijs en procesmatig gewerkt. Systeem Integratoren beschikken over:

 

  •   Hoogstaande technisch inhoudelijke kennis
  •   Ervaring in het toepassen van die technische kennis
  •   Doelgerichte inzet van die kennis en ervaring (doen)


Systeem Integratoren kennen de architectuuraanpak (GAMMA) en het VoortBrengingsProces (VBP) en hanteren wanneer gewenst een aantal binnen Project’IT gecreëerde oplossingen (toolboxen) voor:

  •   Probleem, Wijziging en Opdrachten beheer
  •   ITIL Definite Software Library
  •   Netwerk analyse en tracing