ICT Architecturen die beschrijven wat er functioneel en technisch bereikt moet worden zijn van cruciaal belang voor het slagen van een Project. ICT Architecturen scheppen orde in een op het oog ondoorgrondelijke situatie. De dienst wordt ingevuld door de 'Infrastructuur Architect'.

 

De Infrastructuur Architect is geen consultant die even komt adviseren wat een klant moet doen. Een Architect volgt een consistente en weldoordachte aanpak om een systeemoplossing te ontwerpen. Dit gebeurt op basis van:

 

  • Eisen, wensen en uitgangspunten (wat willen we)
  • De huidige situatie (wat hebben we nu)
  • Beschikbare technologie (wat is mogelijk)


Hierbij  wordt stevig geleund op eerdere ervaringen.

De `architectuur` wordt vastgelegd binnen een aantal beschrijvingen waarin klanten - gebruikers - opdrachtgevers lezen wat ze krijgen en bouwers - leveranciers lezen wat ze moeten realiseren. De architectuur is gedurende het gehele project de leidraad voor alle werkzaamheden.  De IT Architect is de bewaker van die architectuur en maakt constant de vertaling tussen klant en leverancier.

Architecten maken gebruik van in de markt gangbare Architectuur methoden en technieken zoals End to End of conformeren  zich aan de methoden gangbaar bij de klant.
Overigens beschikt Project iT voor het vaststellen van een architectuur over de eigen Gestructureerde Architectuur Methode Management Aanpak (GAMMA) die bij diverse zeer grote projecten succesvol is toegepast.