Project Management diensten worden geleverd door Project Managers.

 

Project Managers zijn getraind, hebben ervaring en worden gecoached en op kwaliteit gecontroleerd door collega‘s op het gebied van:

 

  • Project Management methoden
  • Technieken Relationele vaardigheden
  • 'Business of technology' specifieke kennis


Een belangrijk uitgangspunt bij projectmanagers is dat een project volgens een gestructureerd voortbrengingsproces dient te werken en als één team dienen te opereren op basis van onderling vertrouwen (geen gesloten deuren).  Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan de voordelen die te behalen vallen door verchillen tussen mensen.


Het door projectleden laten waarmaken van de eigen verantwoordelijkheid staat voorop waarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat mensen het leuk vinden om hard te werken en een prestatie te leveren.

Project Managers maken gebruik van in de markt gangbare Project Management methoden en technieken zoals Prince2, of conformeren zich aan de methoden en technieken van de klant.
Wat aanpak betreft beschikt Project iT over een gestructureerde ‘VoortBrengings Proces’ aanpak (VBP) dat met succes bij diverse grote infrastructuur projecten is toegepast. Hiernaast beschikt Project iT over diverse projectmanagement gerelateerde oplossingen zoals een standaard methode om de performance van Teams te meten (Team Toolbox)